Béc tưới spray nozzle Fixed Arc

Bán kính: 1.1 đến 5.2m
Lưu lượng: 0.02 đến 0.60 m3/giờ

SKU: Fixed Arc Category: Tag:
Phản hồi