Showing all 10 results

Trung tâm điều khiển tưới tự động dành cho sân Golf

Bộ điều khiển Hunter dành cho sân Golf với thiết kế vững chắc, có khả năng chống nước hiệu quả. Sản phẩm có thể được sử dụng độc lập hoặc kết nối với các phần mềm.

Bạn có thể dễ dàng lên lịch, cài đặt giờ tưới và lưu lượng tưới cho sân Golf chỉ với vài giây thiết lập. Một số bộ điều khiển có bộ nhớ cố định; phòng trường hợp bị mất điện hoặc xảy ra lỗi giao tiếp.

Sử dụng trung tâm điều khiển Hunter sẽ giúp cho công việc tưới của bạn trở nên dễ dàng; đơn giản hơn rất nhiều. Với thiết bị này, sân Golf của bạn sẽ được tưới đúng giờ và đúng lưu lượng nước bất kể bạn đang ở đâu và vào lúc nào!

Trung tâm điều khiển

Phần mềm Pilot-CC

Trung tâm điều khiển

Bộ điều khiển Pilot-FC

Trung tâm điều khiển

Hệ thống decoder Pilot-DH

Trung tâm điều khiển

Phần mềm Surveyor 2

Trung tâm điều khiển

Bộ điều khiển AGC

Trung tâm điều khiển

Bộ giải mã two-wire

Trung tâm điều khiển

Thiết bị TRNR Radio

Trung tâm điều khiển

Thiết bị TurfWeather

Trung tâm điều khiển

Bộ điều khiển VSX™ Field

Trung tâm điều khiển

Bộ thu nhận dữ liệu DRU

Phản hồi