Showing 1–12 of 15 results

Đầu tưới Rotor với bán kính tưới lớn dành cho sân Golf

Công nghệ TTS (Total-Top-Service) và DIH (Decoder-In-Head) của đầu tưới Rotor cho sân golf tối đa hoá giá trị của đầu tưới. Thảm cỏ xanh của sân golf sẽ luôn được duy trì và mang tính thẩm mỹ cao; không ảnh hưởng đến bề mặt sân, tiết kiệm thời gian quản lý.

Thiết bị đầu tưới Rotor dành cho sân Golf hoạt động một cách mạnh mẽ và bền bỉ. Đầu tưới có khả năng xoay tròn 360 giúp việc tưới đạt hiệu quả tối ưu.

Với bán kính tưới lớn lên đến vài chục mét, Rotor thực sự thích hợp cho những nơi có diện tích tưới lớn như sân Golf.

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor G990

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor G995

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor G880

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor G884

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor G885

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor G835

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor G35B

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor G70B

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor G75B

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor G80B

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor G84B

Phản hồi