Đầu tưới Rotor G995

Bán kính: 22.9 đến 31.7m
Lưu lượng: 6.7 đến 19.04 m3/giờ

Phản hồi