Đầu tưới Rotor G35B

Bán kính: 5.50 đến 15.2m
Lưu lượng: 0.43 đến 2.91 m3/giờ

Phản hồi