Đầu tưới Rotor I-25

Bán kính: 11.9 đến 21.6m
Lưu lượng: 0.82 đến 7.24 m3/giờ

Phản hồi