Đầu tưới Rotor G84B

Bán kính: 14.9 đến 28.3m
Lưu lượng: 3.28 đến 13.24 m3/giờ

Phản hồi