Ruột đầu tưới Rotor G80RT

Bán kính tưới: 14.0 đến 26.8 m
Lưu lượng: 5.11 đến 13.14 m3/giờ

Phản hồi