Đầu tưới Rotor G880

Bán kính tưới: 20.4 đến 26.8m
Lưu lượng: 5.11 đến 13.15 m3/giờ

Phản hồi