Ruột đầu tưới Rotor G75RT

Bán kính tưới: 14.3 đến 21.6m
Dải áp suất hoạt động: 2.8 đến 6.9 bars

Phản hồi