Đầu tưới Rotor G75B

Bán kính: 14.3 đến 21.6m
Lưu lượng:2.95 đến 7.65 m3/giờ

Phản hồi