Đầu tưới Rotor PGP Ultra

Bán kính: 4.9 đến 14.0m
Lưu lượng: 0.07 đến 3.23 m3/giờ

SKU: PGP Ultra Category: Tags: ,
Phản hồi