Đầu tưới Rotor PGP

Bán kính: 6.4 đến 15.8m
Lưu lượng: 0.10 đến 3.22 m3/giờ

Phản hồi