Đầu tưới Rotor I-50

Bán kính: 13.4 đến 23.2m
Lưu lượng: 1.63 đến 7.76 m3/h

SKU: I-50-06-SS Category: Tags: ,
Phản hồi