Showing 1–12 of 15 results

Đầu tưới bán kính nhỏ Sprays

Đầu tưới Sprays là sản phẩm tưới chất lượng được nhập khẩu từ Hunter – Mỹ. Với bán kính tưới nhỏ cùng khả năng tưới góc rộng đến 360 độ. Béc tưới cây Sprays là sản phẩm phù hợp với tưới sân vườn và mảng cỏ nhỏ. Độ thẩm thấu nước cao.

Thân tưới tương thích với các dòng béc tưới chỉnh góc, góc phun cố định, và MP Rotator. Các đầu béc tưới nozzle với nhiều lựa chọn: tưới mưa bán kính 0.9 – 5.7m, chỉnh góc, cố định góc, tưới gốc, tưới hình chữ nhật.

Đầu tưới Sprays

Béc tưới spray nozzle 4A

Đầu tưới Sprays

Béc tưới spray nozzle 6A

Đầu tưới Sprays

Béc tưới spray nozzle 8A

Đầu tưới Sprays

Béc tưới spray nozzle 10A

Đầu tưới Sprays

Béc tưới spray nozzle 12A

Đầu tưới Sprays

Béc tưới spray nozzle 15A

Đầu tưới Sprays

Béc tưới spray nozzle 17A

Đầu tưới Sprays

Béc tưới Short Radius

Đầu tưới Sprays

Béc tưới gốc Bubblers

Đầu tưới Sprays

Béc tưới Strip Pattern

Đầu tưới Sprays

Đầu tưới PS Ultra

Phản hồi