Béc tưới spray nozzle 10A

Bán kính: 2.1 đến 3.5m
Lưu lượng: 0.04 đến 0.50 m3/giờ

SKU: 10A Category: Tags: ,
Phản hồi