Showing 1–12 of 17 results

Đầu tưới xoay Rotor cho bán kính tưới lớn

Đầu tưới xoay Rotor với các dòng sản phẩm tưới bán kính từ 4.5m – 49m. Được ứng dụng và thiết kế để tưới các mảng cỏ lớn, có bán kính từ 5m trở lên. Đầu tưới Rotor có khả năng tưới phun xoay với góc tưới lên đến 360 độ.

Cùng tham khảo các sản phẩm tưới xoay Rotors của chúng tôi ngay bên dưới đây. Để được tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi. Sản phẩm đầu tưới Rotor với chất lượng hoàn hảo đến từ Hunter – Mỹ.

Đầu tưới Rotors

Đầu tưới Rotor PGJ

Đầu tưới Rotors

Đầu tưới Rotor SRM

Đầu tưới Rotors

Đầu tưới Rotor PGP

Đầu tưới Rotors

Đầu tưới Rotor PGP Ultra

Đầu tưới Rotors

Đầu tưới Rotor I-20

Đầu tưới Rotors

Đầu tưới Rotor I-25

Đầu tưới Rotors

Đầu tưới Rotor I-40

Đầu tưới Rotors

Đầu tưới Rotor I-50

Đầu tưới Rotors

Đầu tưới Rotor I-90

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor G35B

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor G70B

Đầu tưới Rotor

Đầu tưới Rotor G75B

Phản hồi