Đầu tưới Rotor PGJ

Bán kính: 4.3 đến 11.6m
Lưu lượng: 0.13 đến 1.23 m3/giờ

Phản hồi