Đầu tưới Rotor STK-6V

Bán kính: 32.5 đến 50.3 m Lưu lượng: 21.8 đến 74.2 m3/giờ

SKU: STK5&6 Category: Tags: ,
Phản hồi