Đầu tưới Rotor G835

Bán kính tưới: 5.4 đến 15.4m
Lưu lượng: 0.43 đến 2.9 m3/giờ

Phản hồi