Đầu tưới Rotor G990

Bán kính tưới: 22.3-31.4m
Lưu lượng: 6.93 đến 18.92m3/giờ

Phản hồi