Thiết bị TRNR Radio

Remote điều khiển từ xa
Khoảng cách kết nối tối đa: 3.5km

Phản hồi