Bộ điều khiển Pilot-FC

Số kênh tưới Max: 80 kênh
Số valve-in-head hoạt động đồng thời: 18

Phản hồi