Bộ điều chỉnh áp ACCU-SYNC

Điều chỉnh áp 1.4 đến 7.0 bar
Phù hợp với mọi van điện từ Hunter

Phản hồi