Sensors

Sensors
Sensors
1 Download

Hệ thống tự động ngưng và tiếp tục tưới tuỳ theo thời thiết thông qua các bộ cảm biến để hệ thống vận hành hiệu quả.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Phản hồi