Nozzles

Nozzles
Nozzles
1 Download

Các đầu bec tưới nozzle với nhiều lựa chọn: tưới mưa bán kính 0.9 – 5.7m, chỉnh góc, cố định góc, tưới gốc, tưới hình chữ nhật.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Phản hồi