Tag Archives: bec tưới cây

Tưới gốc cây tự động hiện đại và tiết kiệm với hệ thống tưới nhỏ giọt

Béc tưới gốc cây đang là sản phẩm được sử dụng rất nhiều trong thời gian vừa qua. Các sản phẩm tưới gốc cây thường là các ống và béc tưới nhỏ giọt. Sử dụng hệ thống tưới cây tự động nhỏ giọt sẽ mang lại hiệu quả tưới nước cho cây trồng của bạn […]

Điều chỉnh bán kính tưới đầu tưới Rotors

Điều chỉnh bán kính tưới Cách dễ nhất để điều chỉnh đầu tưới Hunter là dùng khóa chỉnh chuyên dụng của hãng. Có 2 kiểu điều chỉnh bạn có thể thực hiện được trên đầu tưới rotor, đó là góc quay và bán kính tưới. Điều chỉnh bán kính tưới tức là điều chỉnh độ […]

Phản hồi