Tag Archives: bộ lọc Azud

Bộ lọc Azud tự động – thiết bị thiết yếu trong hệ thống tưới tự động

Hệ thống tưới tự động được lắp đặt và sử dụng trên nguyên tắc tự động gần như là hoàn toàn. Chính vì thế mà trong quá trình thi công lắp đặt yêu cầu cần thiết đặt ra cho chủ dự án đó chính là cần phải có các thiết bị hỗ trợ các trục […]

Phản hồi