Tag Archives: hệ thống giải mã

Giới thiệu hệ thống giải mã mới mang tính đột phá từ Hunter Industries

Chi phí và độ phức tạp là hai trở ngại lớn nhất trong việc thiết kế công nghệ giải mã cho các hệ thống tưới cao cấp. Tuy nhiên, những giới hạn đó đã được phá bỏ bởi Hệ thống giải mã EZ (EZDS) mới mang tính đột phá từ Hunter Industries.    Bạn sẽ […]

Phản hồi