Tag Archives: hệ thống tưới nhỏ giọt

Mua bán vật tư, vật liệu, phụ kiện tưới nhỏ giọt TPHCM

Tưới nhỏ giọt là công nghệ tưới mới được áp dụng tại Việt Nam. Nói về tưới tại TPHCM, đây là một thị trường với nhiều cơ hội rộng mở đặc biệt là tưới nhỏ giọt. Hệ thống tưới nhỏ giọt gồm nhiều vật liệu tưới cần cho hệ thống hoạt động. Xem thêm: Cách […]

Cách lắp đặt hệ thống tưới cây nhỏ giọt tự động đơn giản

Tưới nhỏ giọt là một trong những phương pháp thường xuyên được sử dụng trong cả trồng cây công nghiệp, nông nghiệp và cảnh quan. Hệ thống tưới cây nhỏ giọt của Hunter không chỉ giúp chúng ta lắp đặt đơn giản và còn tiếp kiệm tối đa chi phí nhân công, sửa chữa và […]

Phản hồi