Tag Archives: hydrawise

Hướng dẫn thiết lập lịch tưới tiêu với phần mềm Hydrawise ™

Hunter luôn nghiên cứu các phương pháp để giúp các nhà thầu giải bài toán khó trong việc lắp đặt các hệ thống quản lý tưới tiêu phức tạp.  Trước khi bắt đầu, hãy nhắc lại một chút về Phần mềm Hydrawise.  Hydrawise – phần mềm đám mây (cloud software) cho các bộ điều khiển […]

Phản hồi