Tag Archives: ống tưới

Mua dây tưới nhỏ giọt bù áp ở đâu chất lượng tốt

tưới nhỏ giọt

Dây tưới nhỏ giọt bù áp là một bước đột phá trong hệ thống tưới tự động. Khác hẳn với các ống tưới thông thường tưới nhỏ giọt bù áp vô cùng phù hợp cho những vùng dốc trũng, khó tiếp cận, … Xem ngay: Ứng dụng tưới nhỏ giọt ngầm trong kỹ thuật tưới […]

Phản hồi