Tag Archives: tưới bằng internet

Điều khiển hệ thống tưới tiêu từ xa bằng Internet

hunter-x-core

Hệ thống tưới cây điều khiển từ xa bằng internet giúp cho việc tưới tiêu ngày càng dễ dàng hơn, bạn chỉ cần sử dụng điện thoại để truy cập hệ thống tưới, việc tưới ngày không chỉ giúp tiếp kiệm thời gian, mà bạn còn có thể kiểm soát được ngay khi cả không […]

Phản hồi