Tag Archives: tưới đặc biệt

Đầu tưới cây đặc biệt hình chữ nhật và ứng dụng tuyệt vời

Đối với những khu vực góc cạnh, có hình dạng như một hình chữ nhật hay những vùng tưới hẹp và dốc, đầu tưới hình chữ nhật chính là giải pháp tối ưu nhất cho những khu vực này. Với thiết kế tưới đặc biệt, đầu tưới cây hình chữ nhật cung cấp lượng nước […]

Phản hồi