Tag Archives: tưới xoay

Đầu tưới cây xoay tự động MP Rotator gồm những sản phẩm nào ?

Nền công nghiệp tưới tiêu, tưới tự động đã trở nên phổ biến và càng ngày càng phát triển, những sản phẩm của Hunter cũng không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, đầu tưới MP Rotator chính là một sản phẩm luôn được Hunter đặc biệt chú ý và cải tiến. Đầu tưới […]

Phản hồi