Béc tưới MP1000

Bán kính: 2.5 đến 4.5m
Lưu lượng: 0.64 đến 3.83 lít/phút

Phản hồi