Béc tưới MP3000

Bán kính: 7.6 đến 9.1m
Lưu lượng: 2.63 đến 16.07 lít/phút

Phản hồi