Ống nối FLEXSG

Ống nối với co HSBE
Áp lực hoạt động: Max 5.5 bar

Phản hồi