Tag Archives: tưới nước tiết kiệm

Kỹ thuật tưới tự động tiết kiệm dành cho những vùng khan hiếm nước

Tưới tự động là một công nghệ mới đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới nhờ khả năng tiết kiệm nước, thời gian và công sức. Phương pháp tưới nước tiết kiệm này gồm các hình thức khác nhau như tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt, phun sương,… Xem thêm: Tìm hiểu một […]

Phản hồi