Tag Archives: tưới thông minh

Kỹ thuật tưới tự động tiết kiệm dành cho những vùng khan hiếm nước

Tưới tự động là một công nghệ mới đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới nhờ khả năng tiết kiệm nước, thời gian và công sức. Phương pháp tưới nước tiết kiệm này gồm các hình thức khác nhau như tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt, phun sương,… Xem thêm: Tìm hiểu một […]

Ứng dụng công nghệ tưới cây tự động trong nhà kính

Tưới cây tự động ngày nay được áp dụng khá nhiều trong nhà kính. Các hệ thống tưới nước thông minh này sẽ đảm bảo cân bằng độ ẩm và lượng nước thích hợp cho từng loại cây trồng được trồng trong nhà kính. Xem thêm: Cách thiết kế hệ thống tưới nước nhỏ giọt […]

Phản hồi