Cảm biến dòng FLOW-CLIK

Dòng tải tiếp điểm: 2A
Công suất hoạt động: 24VAC, 0.025A

Phản hồi