Bộ hẹn giờ tưới BTT

Số kênh tưới: 1, 3
Công nghệ: Hoạt động bằng pin, cố định

Phản hồi