Bộ điều khiển NODE

Số kênh tưới: 1,2,4,6
Công nghệ: Hoạt động bằng pin, cố định

Phản hồi