ProMax Garden Automatic 5000

Lưu lượng (max): 4.7m3/h
Cột áp tối đa (max): 50m

Phản hồi