ProMax Garden Automatic 3500

Lưu lượng (max): 3.5m3/h
Cột áp tối đa (max): 40m

Phản hồi