ProMax Garden Automatic 6000/5

Lưu lượng (max): 5.8m3/h
Cột áp tối đa (max): 58m

Phản hồi