ProMax Garden Classic 4500

Lưu lượng (max): 4.5m3/h
Cột áp tối đa (max): 44m

Phản hồi