Bộ nối mặt bích

Mã sản phẩm: 330D
Kích thước: 50×1 1/2 đến 27/34×32 mm x in

Phản hồi