Showing 1–12 of 55 results

Phụ kiện ống nước HDPE

Nối thẳng 2 đầu ren ngoài

Phụ kiện chịu lực HDPE

Nối thẳng HDPE & PP-R

Phụ kiện chịu lực HDPE

Nối giảm

Phụ kiện ống nước HDPE

Nối giảm 2 đầu ren ngoài

Phụ kiện chịu lực HDPE

Khớp nối sửa chữa

Phụ kiện ống nước HDPE

Nối ren ngoài – dán

Phụ kiện ống nước HDPE

Chuyển bậc ren trong – ngoài

Phụ kiện chịu lực HDPE

Nối bích đơn đầu trơn

Phản hồi