Nối thẳng 2 đầu ren ngoài

Mã sản phẩm: 566
Kích thước: 1/2×1/2 đến 4×4 mm

Phản hồi